13 Μαρτίου 2024 / Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού του Φ.Ο.Ν.Ι. προσκαλούνται τα μέλη του Ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, και ώρα 18.30 στην αίθουσα του ”ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ”, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 4 (έναντι Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου) Νέα Ιωνία, τηλ. 2102710030 ή 6948306165).

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει πάλι την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς νέα πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
 • Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος.
 • Οικονομικός Απολογισμός του έτους που έληξε.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους 2023.
 • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023.
 • Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 • Υποβολή και Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024.
 • Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.
 • Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για 3ετή θητεία.
 • Όσα από τα μέλη του Ομίλου επιθυμούν να είναι υποψήφια θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία μέχρι την 1η Μαρτίου 2024.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση.

Τηλ : 210 271 0030 – 694 830 6165

Το Διοικητικό Συμβούλιο