Συχνές Ερωτήσεις

Δες τις σχετικές λεπτομέρειες στην επιλογή «Επικοινωνία».

Ναι, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1) Να είσαι τακτικό μέλος του Ομίλου τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία που γίνονται αρχαιρεσίες.
2) Να είσαι ταμειακώς εντάξει.
3) Να υποβάλεις την σχετική αίτηση υποψηφιότητας ,υπόψη του Δ.Σ μέσα στις ημερομηνίες που καθορίζονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ναι. Το επιτρέπει και το Καταστατικό του Ομίλου μας.

Ναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δες σχετικές λεπτομέρειες στον Κανονισμό Εκδρομών.

Όχι. Για να συμμετάσχεις σε κάποια εκδρομή θα πρέπει:

1) Να έχεις κάνει την δήλωσή σου έγκαιρα και να έχεις αριθμό προτεραιότητας μέχρι 50,

2) Να έχεις καταβάλλει την προκαταβολή, ή την εξόφληση της εκδρομής στην ημερομηνία που θα σου ορίσει ο υπεύθυνος κρατήσεων της εκδρομής.

Μετά την δημοσίευση του προγράμματος στο περιοδικό μας ή στην καταχώρησή του στην ιστοσελίδα μας.

Αρκεί να μην έχεις υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας σου, να υποβάλεις την σχετική αίτηση εγγραφής και αφού εγκριθεί η αίτηση σου, να καταβάλεις την αξία της εγγραφής σου και την ετήσια συνδρομή.