Αναβολή της Ετήσιας Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, λόγω των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), έλαβε ομόφωνα την απόφαση αναβολής της προγραμματισμένης για τις 18 Μαρτίου 2020, ετήσιας απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.

Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για τον χρόνο πραγματοποίησής της.