Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Την 23η Μαρτίου 2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00’  στην αίθουσα του «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ,Οδός Πατριάρχου Ιωακείμ  4 (Έναντι Ναού Αγίου Γεωργίου) Νέα Ιωνία ,θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Φυσιολατρικού Ομίλου Νέας Ιωνίας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους 2015.
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015.
  5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016
  7. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
  8. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.
  9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για 2ετή θητεία.

Όσα από τα μέλη του Ομίλου επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία μέχρι την 13η Μαρτίου 2016.

Καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο