Διοίκηση

Διοίκηση Φ.Ο.Ν.Ι

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν την 30η Ιουνίου 2021, σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φυσιολατρικού Ομίλου Νέας Ιωνίας που συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Τακτικά Μέλη

 • Πρόεδρος : Ιωάννου Χρήστος
 • Αντιπρόεδρος : Δερμάνης Ευάγγελος
 • Γενικός Γραμματέας : Βεργόπουλος Βασίλειος
 • Ειδικός Γραμματέας : Λαγόπουλος Επαμεινώνδας
 • Ταμίας : Παναγιώτου Αγγελική
 • Έφορος Πεζοπορικού : Ζηλακάκη Μαρία
 • Έφορος Τουριστικού : Βεργοπούλου Μαρία
 • Έφορος Πολιτιστικών : Ευκλείδου Καίτη
 • Κοσμήτωρ : Βασιλειάδης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Μαντζουράνη Αφροδίτη
 • Δρακόπουλος Κωνσταντίνος

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια Περιόδων 2003-2021

Περίοδος 2003 – 2006
Πρόεδρος Χομπάς Νικόλαος
Α’ Αντιπρόεδρος Τσεσμελής Θεόδωρος
Β’ Αντιπρόεδρος Χατζηαποστόλου Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας Ανθίμου Άννα
Ειδ. Γραμματέας Λιανού Μαίρη
Ταμίας Λιβέρης Στέφανος
Έφορος Τουριστικού Τσοντάνογλου Βάσω
Έφορος Πεζοπορικού Οικονομίδης Κώστας
Κοσμήτορας Καρδάσης Μάνος

 

Περίοδος 2006 – 2008
Πρόεδρος Χομπάς Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Τσεσμελής Θεόδωρος
Γεν. Γραμματέας Ανθίμου Άννα
Ειδ. Γραμματέας Λιανού Μαίρη
Ταμίας Λιβέρης Στέφανος
Έφορος Τουριστικού Ιωάννου Χρήστος
Έφορος Πεζοπορικού Οικονομίδης Κώστας
Έφορος Πολιτιστικών Τσοντάνογλου Βάσω
Κοσμήτορας Καρδάσης Μάνος

 

Περίοδος 2008 – 2010
Πρόεδρος Λιβέρης Στέφανος
Αντιπρόεδρος Χομπάς Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας Ανθίμου Άννα
Ειδ. Γραμματέας Λιανού Μαίρη
Ταμίας Ιωάννου Χρήστος
Έφορος Τουριστικού Κωνσταντινίδου Σταματία (Μάτα)
Έφορος Πεζοπορικού Οικονομίδης Κώστας
Έφορος Πολιτιστικών Τσοντάνογλου Βάσω
Κοσμήτορας Χριστοφορίδου Καίτη

 

Περίοδος 2010 – 2012
Πρόεδρος Λιβέρης Στέφανος
Αντιπρόεδρος Χομπάς Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντινίδου Σταματία (Μάτα)
Ειδ. Γραμματέας Χριστοφορίδου Καίτη
Ταμίας Ιωάννου Χρήστος
Έφορος Τουριστικού Λιανού Μαίρη
Έφορος Πεζοπορικού Οικονομίδης Κώστας
Έφορος Πολιτιστικών Τσεσμελής Θεόδωρος
Κοσμήτορας Τσοντάνογλου Βάσω

 

Περίοδος 2012 – 2014
Πρόεδρος Λιβέρης Στέφανος
Αντιπρόεδρος Ανδρικόπουλος Άρης
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντινίδου Σταματία (Μάτα)
Ειδ. Γραμματέας Ανθίμου Άννα
Ταμίας Παναγιώτου Αγγελική
Έφορος Τουριστικού Τσεσμελής Θεόδωρος
Έφορος Πεζοπορικού Ιωάννου Χρήστος
Έφορος Πολιτιστικών Χριστοφορίδου Καίτη
Κοσμήτορας Τσοντάνογλου Βάσω

 

Περίοδος 2014 – 2016
Πρόεδρος Λιβέρης Στέφανος
Αντιπρόεδρος Ανδρικόπουλος Άρης
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντινίδου Σταματία (Μάτα)
Ειδ. Γραμματέας Χριστοφορίδου Καίτη
Ταμίας Παναγιώτου Αγγελική
Έφορος Τουριστικού Βεργοπούλου Μαρία
Έφορος Πεζοπορικού Ιωάννου Χρήστος
Έφορος Πολιτιστικών Ευκλείδου Καίτη
Κοσμήτορας Τσοντάνογλου Βάσω

 

Περίοδος 2016 – 2018
Πρόεδρος Ιωάννου Χρήστος
Αντιπρόεδρος Δερμάνης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντινίδου Σταματία (Μάτα)
Ειδ. Γραμματέας Χριστοφορίδου Αικατερίνη
Ταμίας Παναγιώτου Αγγελική
Έφορος Τουριστικού Βεργοπούλου Μαρία
Έφορος Πεζοπορικού Μπράνης Χρήστος
Έφορος Πολιτιστικών & Δημ. Σχέσεων Ευκλείδου Καίτη
Κοσμήτορας Βασιλειάδης Γεώργιος

 

Περίοδος 2018 – 2021
Πρόεδρος Ιωάννου Χρήστος
Αντιπρόεδρος Δερμάνης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας Βασιλείου Ιφιγένεια
Ειδ. Γραμματέας Χριστοφορίδου Αικατερίνη
Ταμίας Παναγιώτου Αγγελική
Έφορος Τουριστικού Βεργοπούλου Μαρία
Έφορος Πεζοπορικού Λαγόπουλος Επαμεινώνδας
Έφορος Πολιτιστικών & Δημ. Σχέσεων Ευκλείδου Καίτη
Κοσμήτορας Βασιλειάδης Γεώργιος

 

Περίοδος 2021 – 2024
Πρόεδρος Ιωάννου Χρήστος
Αντιπρόεδρος Δερμάνης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας Βεργόπουλος Βασίλειος
Ειδ. Γραμματέας Λαγόπουλος Επαμεινώνδας
Ταμίας Παναγιώτου Αγγελική
Έφορος Τουριστικού Βεργοπούλου Μαρία
Έφορος Πεζοπορικού Ζηλακάκη Μαρία
Έφορος Πολιτιστικών & Δημ. Σχέσεων Ευκλείδου Καίτη
Κοσμήτορας Βασιλειάδης Γεώργιος

_