Πως μπορώ να εγγραφώ μέλος του Ομίλου;

Αρκεί να μην έχεις υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας σου, να υποβάλεις την σχετική αίτηση εγγραφής και αφού εγκριθεί η αίτηση σου, να καταβάλεις την αξία της εγγραφής σου και την ετήσια συνδρομή.