Μπορώ να υποβάλω υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ, ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής;

Ναι, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1) Να είσαι τακτικό μέλος του Ομίλου τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία που γίνονται αρχαιρεσίες.
2) Να είσαι ταμειακώς εντάξει.
3) Να υποβάλεις την σχετική αίτηση υποψηφιότητας ,υπόψη του Δ.Σ μέσα στις ημερομηνίες που καθορίζονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.