Μπορώ να παρακολουθήσω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου;

Ναι. Το επιτρέπει και το Καταστατικό του Ομίλου μας.