Μπορώ να ακυρώσω δήλωσή μου για συμμετοχή σε εκδρομή;

Ναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δες σχετικές λεπτομέρειες στον Κανονισμό Εκδρομών.