Η δήλωσή μου για συμμετοχή σε εκδρομή αρκεί για να θεωρώ ότι σίγουρα θα συμμετάσχω στην εκδρομή;

Όχι. Για να συμμετάσχεις σε κάποια εκδρομή θα πρέπει: 1) Να έχεις κάνει την δήλωσή σου έγκαιρα και να έχεις αριθμό προτεραιότητας μέχρι 50, 2) Να έχεις καταβάλλει την προκαταβολή, ή την εξόφληση της εκδρομής στην ημερομηνία που θα σου ορίσει ο υπεύθυνος κρατήσεων της εκδρομής.