Διοίκηση

Διοίκηση Φ.Ο.Ν.Ι

Μετά τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες του Ομίλου μας που έγιναν τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου μας, εκλέχθηκε καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 12 μέλη, 9 τακτικά και 3 αναπληρωματικά.

Σήμερα στις 31 Μαρτίου 2016 έγινε η  1η συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α’ Τακτικά Μέλη
Πρόεδρος : Ιωάννου Χρήστος
Αντιπρόεδρος : Δερμάνης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντινίδου Σταματία (Μάτα)
Ειδ. Γραμματέας : Χριστοφορίδου Αικατερίνη
Ταμίας : Παναγιώτου Αγγελική
Έφορος Τουριστικού : Βεργοπούλου Μαρία
Έφορος Πεζοπορικού : Μπράνης Χρήστος
Έφορος Πολιτιστικών & Δημ. Σχέσεων : Ευκλείδου Καίτη
Κοσμήτορας : Βασιλειάδης Γεώργιος

Β’ Αναπληρωματικά μέλη
Λαγόπουλος Επαμεινώνδας
Μουλά Παρασκευή – Μαρία (Εύη)
Μαντζουράνη Αφροδίτη

Τα Διοικητικά Συμβούλια Περιόδων 2003-2016

Περίοδος 2003-2006
Πρόεδρος Χομπάς Νίκος
Α’ Αντιπρόεδρος Τσεσμελής Θόδωρος
Β’ Αντιπρόεδρος Χατζηαποστόλου Κώστας
Γενική Γραμματέας Ανθίμου Άννα
Ειδική Γραμματέας Λιανού Μαίρη
Ταμίας Λιβέρης Στέφανος
Έφορος Πεζοπορικού Οικονομίδης Κώστας
Έφορος Τουριστικού Τσοντάνογλου Βάσω
Κοσμήτωρ Καρδάσης Μάνος
Περίοδος 2006-2008
Πρόεδρος Νίκος Χομπάς
Αντιπρόεδρος Θόδωρος Τσεσμελής
Γενική Γραμματέας Άννα Ανθίμου
Ειδική Γραμματέας Μαίρη Λιανού
Ταμίας Στέφανος Λιβέρης
Έφορος Πεζοπορικού Κώστας Οικονομίδης
Έφορος Τουριστικού Χρήστος Ιωάννου
Έφορος Πολιτιστικών Βάσω Τσοντάνογλου
Κοσμήτωρ Μάνος Καρδάσης

 

Περίοδος 2008-2010
Πρόεδρος Λιβέρης Στέφανος
Αντιπρόεδρος Χομπάς Νίκος
Γενική Γραμματέας Ανθίμου Άννα
Ειδική Γραμματέας Λιανού Μαίρη
Ταμίας Ιωάννου Χρήστος
Έφορος Πεζοπορικού Οικονομίδης Κώστας
Έφορος Τουριστικού Κωνσταντινίδου Μάτα
Έφορος Πολιτιστικών Τσοντάνογλου Βάσω
Κοσμήτωρ Χριστοφορίδου Καίτη
Περίοδος 2010-2012
Πρόεδρος Στέφανος Λιβέρης
Αντιπρόεδρος Νίκος Χομπάς
Γενική Γραμματέας Μάτα Κωνσταντινίδου
Ειδική Γραμματέας Καίτη Χριστοφορίδου
Ταμίας Χρήστος Ιωάννου
Έφορος Πεζοπορικού Κώστας Οικονομίδης
Έφορος Τουριστικού Μαίρη Λιανού
Έφορος Πολιτιστικών Θόδωρος Τσεσμελής
Κοσμήτωρ Βάσω Τσοντάνογλου

 

Περίοδος 2012-2014
Πρόεδρος Στέφανος Λιβέρης
Αντιπρόεδρος Άρης Ανδρικόπουλος
Γενική Γραμματέας Μάτα Κωνσταντινίδου
Ειδική Γραμματέας Άννα Ανθίμου
Ταμίας Αγγελική Παναγιώτου
Έφορος Πεζοπορικού Χρήστος Ιωάννου
Έφορος Τουριστικού Θόδωρος Τσεσμελής
Έφορος Πολιτιστικών Καίτη Χριστοφορίδου
Κοσμήτωρ Βάσω Τσοντάνογλου
Περίοδος 2014-2016
Πρόεδρος Στέφανος Λιβέρης
Αντιπρόεδρος Άρης Ανδρικόπουλος
Γενική Γραμματέας Μάτα Κωνσταντινίδου
Ειδική Γραμματέας Καίτη Χριστοφορίδου
Ταμίας Αγγελική Παναγιώτου
Έφορος Πεζοπορικού Χρήστος Ιωάννου
Έφορος Τουριστικού Μαρία Βεργοπούλου
Έφορος Πολιτιστικών Καίτη Ευκλείδου
Κοσμήτωρ Βάσω Τσοντάνογλου